47 Shan Sa Quotes on Birth, Bitterness and Go - Quotes.pub

Here you will find all the famous Shan Sa quotes. There are more than 47 quotes in our Shan Sa quotes collection. We have collected all of them and made stunning Shan Sa wallpapers & posters out of those quotes. You can use this wallpapers & posters on mobile, desktop, print and frame them or share them on the various social media platforms. You can download the quotes images in various different sizes for free. In the below list you can find quotes in various categories like Birth, Bitterness and Go

- Как можеш да разбереш дали наистина си влюбен? Какво чувстваш?- Най-напред забравяш за света около теб. Семейството, приятелите стават невидими. Ден и нощ мислиш само за един мъж. Когато го видиш, той изпълва очите ти със светлина. Когато не го виждаш, образът му разяжда сърцето ти. Непрекъснато се питаш какво прави той, къде се намира. Измисляш си свой живот, живееш единствено за него: очите ти гледат за него, ушите ти слушат за него.Лунна перла отпива от чая си и продължава:- През този първи етап всеки от двамата не знае за чувствата на другия. Това е най-болезненият момент. Сетне те разтварят сърцата си и за момент изпитват безумно щастие.Сестра ми оставя ръкоделието и погледът се зарейва в пространството:- Но след хубавото време идва бурята. Изведнъж влюбените попадат в мрак. Бродят из него пипнешком, пълзейки. Остаряват. Ще видиш, сестрице. Когато бъдеш обичана и обичаш, ще откриеш болката от живота върху нажежена до бяло скара. Вече в нищо няма да бъдеш сигурна.