72 Love hurts Quotes & Sayings with Wallpapers & Posters - Quotes.Pub

Here you will find all the famous Love hurts quotes. There are more than 72 quotes in our Love hurts quotes collection. We have collected all of them and made stunning Love hurts wallpapers & posters out of those quotes. You can use this wallpapers & posters on mobile, desktop, print and frame them or share them on the various social media platforms. You can download the quotes images in various different sizes for free. In the below list you can find quotes by some of the famous authors like Ann Brashares, Cecily von Ziegesar and Susan Sontag

И какво научаваха студентите на Амалфитано? Научаваха се да рецитират на висок глас. Запаметяваха двете или трите стихотворения, които обичаха най-много, за да ги запомнят и да ги рецитират при подходящ повод: погребения, сватби, моменти на самота. Научаваха, че книгата е лабиринт и пустиня. Че няма нищо по-важно от безкрайното четене и пътуване, може би една и също нещо. Че когато книгите биват четени, писателите се освобождават от душите на камъните, където живеят след като умрат, и се преместват в душите на читателите като в мека затворническа клетка, клетка, която по-късно се издува и се пръсва. Че всички системи за писане са измама. Че истинската поезия живее между бездната и нещастието и че великата магистрала на безкористните действия, на елегантността на очите и съдбата на Маркабру, минава покрай дома й. Че най-големият урок на литературата е кураж, един рядко срещан кураж като каменен кладенец в средата на блатиста местност, като вихър и огледало. Че четенето не е по-удобно от писането. Че чрез четенето се учим да задаваме въпроси и да помним. Че паметта е любов.