99+ I Quotes & Sayings with Wallpapers & Posters - Quotes.Pub

Here you will find all the famous I quotes. There are more than 99+ quotes in our I quotes collection. We have collected all of them and made stunning I wallpapers & posters out of those quotes. You can use this wallpapers & posters on mobile, desktop, print and frame them or share them on the various social media platforms. You can download the quotes images in various different sizes for free. In the below list you can find quotes by some of the famous authors like Upton Sinclair, Isaac Asimov and Ravi Zacharias

Често ме питат дали Марчело е вторият ми Аз. Марчело Мастрояни е много неща за много хора. За мен той не е вторият ми Аз. Той е Марчело, актьор, който пасва съвършено на онова, което искам от него, и може да се огъва на всички страни подобно на човека-„каучук“. Като приятел е съвършен – той е от онези приятели, които се срещат в английската художествена литература, където от благородни съображения мъже, които са едни за други като братя, залагат живота си един за друг. Нашето приятелство е такова или там както си го представяте – защото ще трябва да си го представите, тук като в реалния живот, освен когато работим заедно, никога, ама практически почти никога не се виждаме. Вероятно това е една от причините приятелството ни да е съвършено, понеже всеки от двамата може да си въобразява, че другият е винаги на разположение. Не сме се проверявали никога,. Вярвам в него повече, отколкото на себе си, защото знам, че аз самият всъщност не съм приятел, на когото би могло да се разчита. Може би Марчелино ми вярва повече, защото познава по-добре себе си. Помежду ни никога не е имало неискреност. Играем, но без претенции. В искрената игра си има своеобразна истина.
„Мисля, че животът крие повече от онова, което знаем или някога ще узнаем. Религиозното, мистичното, психичното, чудодейното; съдбата, предназначението, съвпадението. Страната на име Неизвестното. Зная, че понякога ми се смеят и подиграват за готовността да възприемам всичко от А до Я, от астрологията до ясновидството, от Юнг до спиритическите сеанси и кристалните топки, но обещанието за чудеса ме омайва. Подигравачите и мърморковците не ме спират. Нека си живеят, вкоренени в земното, онези, които считат, че всичко трябва да има прагматично научно обяснение. Не желая да познавам хора, които не могат да кажат; „Представяш ли си!“ в отговор на някакво вдъхновяващо благоговение, необяснено явление. Мисленето наужким е най-важният вид мислене. Човек се развива натам, накъдето може да се развие, без да взема предвид вече известното.