99+ Day Quotes & Sayings with Wallpapers & Posters - Quotes.Pub

Here you will find all the famous Day quotes. There are more than 99+ quotes in our Day quotes collection. We have collected all of them and made stunning Day wallpapers & posters out of those quotes. You can use this wallpapers & posters on mobile, desktop, print and frame them or share them on the various social media platforms. You can download the quotes images in various different sizes for free. In the below list you can find quotes by some of the famous authors like Edith Wharton, Stephen King and Henry David Thoreau

През стаята премина смразяваща хладина и повечето воини, които стояха около масата, неволно отстъпиха крачка назад. След близо три века като върховен жрец, сигналът за влизането на Аларик беше непогрешим за всички тях. Той носеше силата на Посейдон, дори когато бе безформен като въздуха и невидим като дъха. Бренан, който бе облегнат на стола до този на Конлан, се поклони леко и се отдалечи към собственото си място. Аларик се материализира в рамките на няколко удара на сърцето – в един момент студеният хлад се спусна заплашително като смъртоносен шепот по гръбначният стълб на Вен, в следващия миг Аларик застана пред тях, а ръцете му бяха сключени около инкрустираните с изумруди дръжки на кинжала му. Той бе изцяло облечен в черно, както винаги, като някакъв атлантски войн на смъртта. Той грациозно се отпусна на стола си.